Bank Spółdzielczy w Biszczy, 23-425 Biszcza

Aktualności

                                      
 
                                       
 
 

Uwaga!

Użytkownicy bankowości internetowej

Informujemy, iż od dnia 01.11.2018r. ze względów bezpieczeństwa możliwość autoryzacji z wykorzystaniem Karty Kodów w systemie bankowości internetowej EBO zostanie wyłączona przez dostawcę usługi. W związku z tym zapraszamy do siedziby Banku celem zmiany metody autoryzacji na inną, spełniającą aktualne normy bezpieczeństwa. Od 01.10.2018r. do wyboru będą Państwo mieli autoryzację z wykorzystaniem EBO Token oraz powiadomienia SMS. Szczegóły w placówce banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Biszczy 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Bank Spółdzielczy w Biszczy dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku Vat, Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówce Banku.

Z poważaniem                   
 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Biszczy

 Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Biszczy, Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Biszczy oraz Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. zostały zmienione zapisy:

1)      Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Biszczy;

2)      Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Biszczy;

3)      Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy.

Wprowadzone zmiany wynikają z udostępnienia przez Bank rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności – zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do Regulaminu wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.

Treść nowego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Biszczy, Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Biszczy oraz Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy dostępna jest w oddziale Banku.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian w rozdziałach poświęconych rachunkowi VAT.


e-Składka – proste płatności z ZUS

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

 Jeśli będziesz miał w 2018  r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.

Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka


 

Bankowość Internetowa EBO to bezpieczny, funkcjonalny i bardzo intuicyjny system pozwalający na obsługę rachunku oraz usług dodatkowych Banku przez Internet 24 godziny na dobę. EBO jest systemem dedykowanym do obsługi zarówno klientów detalicznych jak i klientów instytucjonalnych oraz rolników indywidualnych. Zakres funkcjonalny dostarczany przez system bankowości internetowej oferuje nowoczesną formę prezentacyjną a dla klientów detalicznych oferujemy również bankowość mobilną.

 więcej informacji

  

 BANK SPÓŁDZIELCZY W BISZCZY OŚWIADCZA ŻE PRZYJĄŁ I STOSUJE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

szczegóły w zakładce inne produkty  


Obsługa kasowo-skarbcowa w walutach obcych

Bank Spółdzielczy w Biszczy informuje, że oprócz obsługi kasowo–skarbcowej w złotych prowadzi również obsługę w walutach obcych polegającą na:
  • prowadzeniu rachunków w EUR,  USD, CHF i GBP.
  • realizacji przekazów w obrocie dewizowym, do banków krajowych lub zagranicznych
  • obsłudze przekazów otrzymanych z banków krajowych lub zagranicznych
  • obsłudze przekazów internetowych w walutach wymienialnych i w walucie polskiej wpływających do Banku
  • wymianie walut (kantor)

 

Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100 tys. euro. Środki te podlegają  100 % gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Podstawa: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010r o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 257, poz. 1724). 

 

Więcej informacji w siedzibie Banku – ZAPRASZAMY

 

Bank Spółdzielczy w Biszczy
23-425 Biszcza 72
e-mail: bsbiszcza@wp.pl 

tel. (084) 685-60-04 fax. (084) 685-60-12

 

2018-10-11 13:51:18

[ibs]